Kasutaja
E-post
Pass
Pass veel kord
Kasutaja nimi ja pass peab sisaldama ainult (a-z, A-Z ja _) täthe, neid pikkused peab olla minumum 8 ja maksimum 20 tähte. E-post peab olla reaalselt, sellepärast registratsioone lõpetakse e-posti kasutamisega.
...